Collection

Gazeta Ostrowska

Regularnie zaczęła ukazywać się od lipca 1896 r., chociaż pierwszy numer ujrzał światło dzienne już 20 czerwca 1896 r. Była pierwszą ostrowską gazetą, którą udawało się publikować regularnie i nieprzerwanie aż 1930 r. Pierwszym redaktorem naczelnym był Telesfor Nowicki publikujący wraz ze Stanisławem Graszyńskim, jednakże już w 1897 r. czasopismo zostało przejęte przez ostrowskiego księgarza Witolda Leitgebera. W owym czasie „Gazeta ostrowska” miała skromny nakład 150 egzemplarzy, mimo że ukazywały się w niej informacje z m.in. Koźmina, Odolanowa, Ostrzeszowa czy Kępna. Tymczasowym wydawcą latach 1900-1901 został Stefan Rowiński w zastępstwie za aresztowanego Witolda Leitgebera. Mottem gazety było „Prawdą a bogiem” oraz „Pracą a zgodą”. Po odzyskaniu niepodległości czasopismo zasłużyło się działalnością patriotyczną. W latach 1948-51 była mutacją „Gazety Poznańskiej”, prowadząc wtedy – zgodnie z panującym ustrojem – działalność propagującą myśli leninizmu i marksizmu. Od 1959 r. była regionalnym miesięcznikiem, a w tym 1961 r. redakcję zlikwidowano i przywrócono dopiero w 1989 r. w ramach starania władz miasta o posiadanie własnego czasopisma.

Collections

Subcollections

Collections (0)

Objects

Most viewed

This page uses 'cookies'. More information