Collection

Promień

Początkowo pismo szkolne wydawane przez Stefana Wichrzyckiego. Pierwszy numer ukazał się w 1925 r. Od 1938 r. firmowane jako „Miesięcznik młodzieży i Państwowego Liceum i Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Ostrowie”. „Promień” miał wymiary 22,5 x 15 cm. i aż do lat 30-tych miał osiem stron objętości (później 32 strony). Był pismem o bardzo atrakcyjnej szacie graficznej i niezwykle rozmaitym w treści. Zawierał między innymi, dział felietonów, kronikarski, rozrywek i tłumaczeń. W „Promieniu” debiutowały tak znane osobistości jak Henryk Giełdzie, Józef Szczublewski, Lesław Eustachowicz czy Edward Serwański. Po wojnie ukazał się zaledwie kilka numerów. „Promień”, choć był czasopismem szkolnym, to jednak mógł cieszyć się sporym zainteresowaniem, co potwierdza nakład czasopisma wynoszący 400 egzemplarzy.

Collections

Subcollections

Collections (0)

This page uses 'cookies'. More information